Nowoczesne budownictwo to wyjątkowy design i oszczędność, zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Dlatego konicznością stało się tworzenie obiektów samowystarczalnych, pozyskujących energię i wodę z otoczenia. Coraz bardziej modne staje się ekologiczne projektowanie domów a spośród wielu ofert wybierane są domy pasywne. Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła. Nowoczesne projekty uwzględniają pięć zasad domu pasywnego.
1. Odpowiednia orientacja domu na działce względem stron świata. Od strony dobrze nasłonecznionej rozmieszcza się pomieszczenia strefy dziennej, a więc planuje się tam salon, kuchnię, jadalnię, wszystkie te miejsca w których wymagana jest wyższa temperatura powietrza. Od strony najzimniejszej, czyli od północy planuje się garaż, kotłownię i inne pomieszczenia gospodarcze. Największe przeszklenia także planuje się od strony południowej, by zyskać przez okno maksimum energii w sezonie jesienno-zimowym.
2. Odpowiednia izolacja termiczna przegród zewnętrznych. Ściany zewnętrzne, dach i podłoga na gruncie (wszystkie przegrody pomiędzy wnętrzem a stroną zewnętrzną domu) muszą być dobrze zaizolowane, by zmniejszyć utratę ciepła.
3. Odpowiednie okna i ich montaż. Okna znacznie pogarszają właściwości cieplne ściany budynku, dlatego koniecznie trzeba zainwestować w okna o współczynniku przenikania ciepła U <= 0, 8 [W/m2K]. Muszą być ponadto zamontowane w warstwie ocieplenia, by nie dopuścić do powstania mostków termicznych.
4. Brak mostków termicznych. Należy tak zaprojektować budynek, by nie dopuścić do powstania mostków termicznych, głównie przy montażu okien, przy połączeniu zewnętrznych schodów, tarasów, itp. Dla uniknięcia mostków termicznych bardzo ważne jest opracowanie detali budowlanych w fazie projektowania oraz nadzór nad pracami w fazie realizacji.
5. Dom pasywny musi być szczelny, hermetyczny. Ważne przy tym wszystkim jest zastosowanie wentylacji mechanicznej zapewniającej nie tylko dopływ świeżego powietrza ale także usuwającej z niego wszelkie zanieczyszczenia.

Domy pasywne stawiają na energooszczędność, ale zapewniają także komfort cieplny dla mieszkańców.